Category: News

තොරතුරු තාක්ෂණ උසස් ඩිප්ලොමා පාඨමාලාව – 2020


by HNDIT - LABUDUWA

I'm Admin@20 |

Apply HNDIT 2020 - Galle

අහිමි වු සරසවි සිහිනය යථාර්තයක් කරගන්නට එන්න අප හා එක් වන්න. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වන ශ්‍රි ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය(SLIATE) මගින් පවත්වනුRead More .